Yks Yangın > Ürünlerimiz > Sulu Sprinkler Söndürme Sistem Ekipmanları > Sulu Sprinkler Söndürme Sistem Ekipmanları

Sulu Sprinkler Söndürme Sistem Ekipmanları

Sprinkler, özel olarak tasarlanan boru ağı üzerine korumaya ihtiyaç duyulan alanı kapsayacak şekil­de yerleştirilir. Sızdırmazlık elemanının önemli parçalarından biri olan cam tüp içindeki sıvı yangın tarafından üretilen sıcaklık nedeniyle genişler ve patlar. Yangın esnasında ortam sıcaklığı beklenen maksimum ortam sıcaklığının 30°C üzerindeki sıcaklıklarda seçilmesi gereklidir. Yangın üzerindeki sprinkler cam tüpünün patlaması ile basınç altındaki su deflektöre (dağıtıcı) çarparak yangın üzerine püskürtülür. Sadece yangın esnasında sıcaklık artışı olan sprinkler patlar ve su akışı sağlanır.

Sprinkler Rozeti

Pendent ve Sidewall tipleri için tercih edilmektedir. Tavan ve duvarlarda­ki boşlukları kapatmak ve ayarlama yapabilmek için kullanılır.

Akış Anahtarı (Flow Swıtch)

Islak borulu sistemlerde tek sprinklerin açılması durumundaki su akışı ile yangın alarm bilgisi alınarak, hangi bölgede yangın olduğunun tespit edilmesiyle müdahale olanağı sağlanır. Su akış alarm anahtarları sadece sulu tesisatlarda kullanılmalıdır. Dikey ve yatay olarak monte edilebilir. Otomasyo­na elektriksel alarm verir. Zamanlayıcısı sayesinde yanlış alarm vermez.

İzlenebilir Kelebek Vana

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak (kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar.Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yangın sistemlerinde kullanılan tüm vanal­arın konumu görülebilir ve elektriksel olarak izlenebilir olmalıdır. Kelebek vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir. Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve üzerinde açık kapalı konum göstergesi bulunur.

Test Ve Drenaj Vanası

Sprinkler sistemlerindeki test ve bakımların yapılabilmesi amacıyla kullanılan vanalardır. İçindeki değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir sprinklerden geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm cihazlarının kontrol amaçlı testlerinin yapıl­ması sağlanır. Sistemdeki en küçük sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır.Vana konumu değiştirerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun boşaltılması için de kullanılırlar. Akışın gözlenebilmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur.

Bladder Tank

Teknik Bilgi: Tank Bağlantı Tipi : Dikey ya da Yatay

Konsantre: Dikey Tank İçin Depolama 150 Litre’den 5000 Litre’ye Kapasited (40 Galon’dan 1320 Galon’a ABD)

Yatay Tank İçin: 150 Litre’den 10.000 Litre’ye (40 Galon’dan 2640 Galon’a ABD)

BASINÇ ORANI: 12 Bar (175 PSI)

FABRİKA TEST BASINCI : 18 Bar (261 PSI)

VESSEL YAPI : Her ASME başına karbon çelik.

Yanmaz Basınçlı Kaplar İçin VIII Bölüm Kodu

MESANE : Termo Plastik. Mullen patlama basıncı +800 PSI. Kalınlık 1.44 + 0.127

MERKEZİ BORU : PVC

DIŞ BORU: (Su tarafı) Dikişsiz karbon çelik boru sch 40. (Köpük konstantre tarafı: SS sch 40 HAVALANDIRMA ve TAHLİYE : Küresel vana (Bronz / SS)

İSTEĞE BAĞLI : Kapatma ve tahliye vanası ile gözetleme göstergesi, merdiven ve konsantre kaynağı kontrol vanası.

Bitiş : Kırmızı epoksi boyalı.

Kuru Alarm Vanası

Kuru borulu sprinkler sistemi,boruların ve sprinklerin donma sıcaklığına maruz kalabileceği yerler, örneğin ısıtılmayan depolar, garajlar, otoparklar, çatı katları ve mağazalar için dizayn edilmiştir. Sprinkler tesisatında su yerine hava veya nitrojen gazı bulunur. Diferansiyel tip kuru alarm vanası özel klapesi sayesinde düşük basınçta hava ile yüksek basınçta suyun sisteme girişini engeller. Herhangi bir yangın anında patlayan sprinkler sebebiyle sistemdeki diferansiyel oran bozulur ve klapenin açılmasına sebep olur. Basınç anahtarı yangın ihbar sistemine veya otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı tetiklendikten sonra su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm çalmasını sağlar.

Islak Alarm Vanası

Islak alarm vanası suyun donma ihtimali olmayan uygulamalar için dizayn edilmiştir. Borular içinde basınçlandırılmış halde bekleyen su, sprinklerin yangın nedeniyle devreye girmesi sonucunda yangın bölgesine deşarj olur. Basınçlı su sistemi sürekli olarak beslenirken aynı anda geciktirme hücresinide doldurur. Hücre doldurduktan sonra hücre üzerindeki basınç anahtarı tetiklenir. Basınç anahtarı yangın ihbar sistemine veya otomasyon sistemine alarm bilgisini ulaştırır. Basınç anahtarı tetiklendikten sonra su, su motorlu gonga ulaşır ve mekanik alarm verilmesini sağlar

Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y)

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Mahal içi zonları birbirinden ayırmak(kontrol etmek) için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Kesme veya kontrol amaçlı olarak kelebek vana veya yükselen milli vana kullanılır. Yükselen milli vanalar; tam açık konumunda düzgün akışı bozma­yan, açık konumu milin yukarı aşağı hareketi ile gözle izlenebilen, izleme anahtarı takılarak elektriksel izleme yapılabilen sürgülü vana tipidir. Kelebek vanalara oran ile daha az hidrolik kayıp oluştururlar.