Yks Yangın > Ürünlerimiz > Yangın Pompa Grupları > Yangın Pompa Grupları

Yangın Pompa Grupları

YANGIN POMPASI

Elektrik Motorları
 • Elektrik Motorları, NEMA MG-1 standartlarına uygun olmalıdır.
 • Motorlar, sürekli çalışma koşullarına göre tasarlanmış olmalıdır.
 • Motor servis faktörü; NEMA MG-1 standartlarına göre 1.15’ten küçük olmamalıdır.
 • Su suçrama olasılığı olan yerlerde, motorlar tam kapalı (totally enclodsed) türde tasarlanmış olmalıdır.
 • Yangın güvenliği sağlanan binanın elektriği kesilse bile motorları besleyecek biçimde enerji hattı bulunmalıdır.
 • Elektrik beslemelerinin güvenilir olmaması durumunda, mutlaka yedek bir kaynak sağlanmalıdır.
 • Jeneratör ile besleme durumunda sistem; NFPA 37 ve NFPA110 TypelO standartlarına göre dizayn edilmelidir.
Dizel Motorlar
 • Yangın pompalarında kullanılacak dizel motorlar, güvenilir, birinci sınıf ve yangın söndürme sistemleri için tasarlanmış olmalıdır.
 • Haftada en az 30 dakika çalıştırılabilmesi için gerekli düzenekle donatılmalıdır.
 • Motor gücü, gerekli maksimum mil gücünden en az %10 fazla güce sahip olmalıdır.
 • Motor gücü seçimlerinde, ortam sıcaklığı ve denizden yükseklik vb. koşullar dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. *Pompa-motor bağlantısı esnek kaplin ile yapılmalıdır.
 • Motor devrini, kapalı basma basıncı ve maksimum yük koşullarına bile %10 aralığında sabit tutacak otomatik gaz mekanizması olmalıdır.
 • Anma devrinden %20 daha fazla devre çıkılması durumunda motoru durduracak “yüksek hız kapatma ünitesi” (overspeed shutdovvn device) bulunmalıdır.
 • Motor devrini gösteren takometre bulunmalıdır.
 • Motor yağ basıncını gösteren yağ basınç göstergesi bulunmalıdır.
 • Motor soğutma suyu hararetini gösteren sıcaklık göstermesi bulunmalıdır.
 • Tüm motor enstrümanları, uygun biçimde sabitlenmiş enstrüman panosuna takılı olmalıdır.
 • Kumanda ünitesine bağlanması gereken tüm kablolar fabrikada bağlanarak bir klemens grubuna taşınmış olmalıdır.
 • Yol verme, akü grubu sayesinde olmalıdır.
 • Ana ve yedek olmak üzere iki akü grubu olmalıdır.
 • Akü grupları, 3 dakika süresince 6 defa marş vermek için gerekli olan gücün iki katı fazla güçte seçilmelidir.
 • Her iki akü grubunun da geriliminin elle verilmesini sağlayan el kumandalı kontaktör bulunmalıdır.
Jokey Pompası
 • En az 1 gpm kapasitede veya izin verilebilir bir kaçağı 10 dakika içinde karşılayarak basıncı gerekli düzeye getirebilecek kapasitede olmalıdır.
 • Sulu yangın söndürme sisteminin gerektirdiği en düşük basınçtan daha düşük basınç değerinde olmamalıdır.